Chúng tôi cung cấp các hình thức thanh toán sau:

1/ THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG COD

2/ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC

Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký trên website, bạn ra ngân hàng và chuyển tiền cho chúng tôi vào 1 trong những tài khoản dưới đây.

Lưu ý:

– Vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán tại phiếu gửi tiền ở ngân hàng cho sản phẩm nào và số lượng bao nhiêu.

– Vui lòng xác nhận với chúng tôi qua điện thoại 0373162380 hoặc email: [email protected]

– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi bên dưới.

Danh sách ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản:

Ngân Hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Chủ Tài Khoản: NGUYEN VAN THANH
Số Tài Khoản: 19128505190014
Chi Nhánh Ngân Hàng: Chi Nhánh Hà Nội

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi Email hỗ trợ: [email protected]