Trao đổi (nếu có)

Đơn hàng của bạn chỉ đủ điều kiện được  chỉnh sửa thay đổi kích thước, mẫu mã trong vòng 1 2 giờ kể từ khi đặt  hàng. Sau thời gian đó, đơn đặt hàng bị khóa để xử lý và không thể  sửa đổi được nữa .

Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng hoặc lỗi của chúng tôi trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Nếu bạn cần đổi lấy cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] . Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ trả hàng.

Huỷ bỏ

Đơn đặt hàng của bạn chỉ đủ điều kiện để được  hủy  và sửa đổi trong vòng  12 giờ kể từ khi đặt  hàng. Sau thời gian đó, đơn đặt hàng sẽ bị khóa để xử lý và không thể  hủy được nữa .

Nếu bạn thay đổi quyết định về việc mua hàng của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới [email protected]  và cung cấp số đơn đặt hàng của bạn và sửa đổi bạn muốn thực hiện. Chúng tôi sẽ xác nhận sau khi việc sửa đổi hoặc hủy bỏ được thực hiện.

Xin được thông báo rằng phí quản lý và giao dịch (1,5% tổng giá trị đơn hàng của bạn) sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ.

Hoàn trả đầy đủ chỉ áp dụng cho các lệnh chuyển đổi. Khi bạn đặt hàng mới, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động hủy đơn hàng cũ và hoàn tiền 100%.

Liên hệ với chúng tôi: [email protected]